bgwadvies1
 
 

Welkom bij de website van BGW advies

 

BGW advies zet zich in voor de veiligheid en gezondheid van de werkende mens. Dit bereiken wij door ondersteuning te bieden aan onder andere de preventiemedewerker of facilitair medewerker.

Met name de preventiemedewerker is voor de bedrijven het aanspreekpunt inzake de veiligheid en gezondheid van de werkende mens.

Elk bedrijf in Nederland moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. De gewijzigde ARBO-wet, schrijft de preventiemedewerker een duidelijkere rol in de organisatie voor. 

BGW advies heeft het Well Work Dashboard ontwikkeld om de werkzaamheden van de preventiemedewerker te stroomlijnen en te ondersteunen. Hiermee wordt de preventiemedewerker ondersteund en bespaart tijd, zodat er meer tijd overblijft voor zijn andere taken.

Met behulp van het Well Work Dashboard kunt u:

- Binnenmilieu klachten registreren en afhandelen.

- Eerstelijns onderzoek uitvoeren naar binnenmilieu klachten. 

- Ongevallen en bijna ongevallen registreren, afhandelen en melden.

- Acties vanuit het RI&E Plan van Aanpak opvolgen en afhandelen.