BGW Advies

Inzicht in het ontzichtbare

Well Work Dashboard

Download direct het productinformatieblad van het Well Work Dashboard®:

BGWadvies Well Work Dashboard®

Het is een van de belangrijkste succesfactoren voor het bedrijf: tevreden werknemers. Menselijk kapitaal speelt een steeds belangrijkere rol waarmee zorgvuldig omgegaan dient te worden. Een goede werkomgeving is een belangrijke maatregel om te zorgen voor tevreden werknemers. Een belangrijke factor hierin is het creëren van een goed binnenmilieu.

Circa 20% van het ziekteverzuim gerelateerd is aan het binnenmilieu. Tevens wordt aangegeven dat gunstige condities van het binnenmilieu de arbeidsproductiviteit met 5 tot 15% kunnen doen toenemen. De zorg voor een goed binnenmilieu is geen kostenpost zoals vaak gedacht wordt, maar juist een investering om het bedrijfsrendement te vergroten.

Het creëren en behouden van een goed binnenmilieu behoort normaliter tot het takenpakket van de facilitaire dienst en preventiemedewerker. Zo stuurt de facilitaire dienst onder andere het schoonmaakonderhoud en het onderhoud van het luchtbehandeling systeem aan, wat een grote invloed heeft op de binnenmilieu. De preventiemedewerker zorgt onder andere voor de uitvoering en opvolging van de RI&E. Beide houden zich bezig met het behandelen van binnenmilieuklachten.

Preventiemedewerker

Vanaf 2017 is elke organisatie/bedrijf verplicht minimaal 1 preventiemedewerker in dienst te hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. Veelal is de preventiemedewerker een vaste medewerker  die deze functie als deelfunctie heeft.

Om de werkdruk van de preventiemedewerker te verminderen heeft BGW advies het Well Work Dashboard® ontwikkeld. Met behulp van dit Dashboard kunnen de werkzaamheden van de preventiemedewerker gestroomlijnd worden, wat naast een verbeterde werkwijze ook veel tijdwinst oplevert.

Ook levert het Dashboard de broodnodige informatie op ten aanzien van een slecht binnenmilieu (20% van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door een slecht binnenmilieu en de hieruit ontstane klachten). Het Well Work Dashboard® bevat veel achtergrond informatie over veelvoorkomende binnenmilieuklachten.  Hiermee kan de preventiemedewerker zelf een éérstelijnsonderzoek uitvoeren (bijvoorbeeld CO2 - meten) en de geboden oplossingen vanuit het Dashboard toepassen.  

Facilitair medewerker

Zoals eerder beschreven heeft de facilitaire dienst een grote invloed op het binnenmilieu. In elk bedrijf/organisatie is er 1 of meerdere personen aanwezig welke zich bezighoud met de facilitaire zaken.

Het Well Work Dashboard®  is ontwikkeld om de taken rond het creëren en behouden van een goed binnenmilieu te stroomlijnen en te ondersteunen. En is bedoeld voor facilitair medewerkers.

In het dashboard is een rapportmodule beschikbaar waarmee men eenvoudig rapporten kan genereren. Ook kunnen de gemelde klachten tot klachtrapporten verwerkt worden, waarmee men de melder op de hoogte kan houden over de voortgang van de melding. Het dashboard is via ons internetportaal bereikbaar.

Naast het binnenklimaat geeft het Well Work Dashboar ondersteuning bij:

- Legionella preventie,

- Ongevallenregistratie,

- Uitwerking Plan van Aanpak risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E).

Bekijk de afbeeldingen voor een kennismaking met het Well Work Dashboard®

 
 

Afbeelding Dashboard WWD
Afbeelding Dashboard WWD
Afbeelding inlogscherm WWD
Afbeelding inlogscherm WWD
Afbeelding klachtverwerking
Afbeelding klachtverwerking
Startscherm WWD
Startscherm WWD
Legionella dashboard
Legionella dashboard

 

E-mailen
Bellen
Map
LinkedIn